Property for sale in District Ha Dong, Ha Noi

1 - 15 của 3303
TOP

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mỗ Lao

71.5 m2
Đông Nam
₫ 5.6 tỷ

02/14/2020

TOP

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

60 m2
₫ 1.14 tỷ

10/31/2017

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Vạn Phúc

34 m2
Tây Nam
4
4
₫ 2.8 tỷ

02/11/2020

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

32 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 1.94 tỷ

02/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Biên Giang

40 m2
Đông Bắc
₫ 640 triệu

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

250 m2
4
3
₫ 3.4 tỷ

02/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Mộ Lao

50 m2
₫ 4.8 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

₫ 2.9 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

₫ 4.2 tỷ

02/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Quang Trung

60 m2
₫ 4.2 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

55 m2
Đông Nam
5
5
₫ 6.2 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

50 m2
Đông Nam
4
4
₫ 4.8 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

42 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.2 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

42 m2
Tây Nam
4
4
₫ 2.2 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Hà Cầu

36 m2
Đông Nam
4
4
₫ 2 tỷ

02/23/2020