Property for sale in District Ba Dinh, Ha Noi

1 - 15 của 3075
TOP

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Phúc Xá

102.8 m2
Đông
8
6
₫ 3.99 tỷ

01/15/2020

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Nhân

40 m2
Bắc
4
3
₫ 5 tỷ

01/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

32 m2
3
3
₫ 3.2 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Khánh

57 m2
4
4
₫ 14.3 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Vĩnh Phúc

39 m2
3
3
₫ 9.38 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

39 m2
2
2
₫ 4.6 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

30 m2
4
4
₫ 10.5 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Điện Biên

25 m2
Nam
4
4
₫ 6.5 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Điện Biên

32 m2
Nam
3
3
₫ 3.3 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

28 m2
Đông
4
4
₫ 5.5 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Quán Thánh

60 m2
4
3
₫ 6.5 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Điện Biên

25 m2
Nam
4
4
₫ 6.3 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Phúc Xá

36 m2
3
3
₫ 3.2 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Trúc Bạch

18 m2
2
2
₫ 2.2 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Nguyễn Trung Trực

30 m2
2
2
₫ 2.6 tỷ

01/22/2020