Property for sale in Ba Ria, Ba Ria Vung Tau

1 - 15 của 252

Bà Rịa Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, Phường Phước Hưng

114 m2
₫ 1800 tỷ

08/27/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

104 m2
Tây Nam
0
0
₫ 697 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất nền 104 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

104 m2
Tây Nam
0
0
₫ 697 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

70 m2
₫ 1.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Hiệp

120 m2
₫ 800 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Xã Long Phước

100 m2
Đông
₫ 680 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Xã Long Phước

110 m2
Đông
₫ 750 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 340 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

340 m2
Đông Bắc
₫ 3.4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Xã Long Hương

100 m2
₫ 700 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

100 m2
₫ 680 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

100 m2
₫ 680 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

100 m2
₫ 680 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Toàn

100 m2
₫ 600 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

500 m2
Tây Nam
₫ 3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Kim Dinh

99 m2
₫ 990 triệu

12/12/2019