Property for rent in Vietnam

1 - 15 of 26630
TOP

Ho Chi Minh, District 7, Ward Tan Quy

84 m2
₫ 25 triệu

11/12/2019

TOP

Ho Chi Minh, District 8, Ward 16

73 m2
2
2
Nguyễn Ngọc Hà
₫ 8 triệu

11/12/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Chanh, Xa Binh Chanh

1500 m2
₫ 60 triệu

11/9/2019

TOP

Ho Chi Minh, District 2, Ward Thu Thiem

221 m2
₫ 103 triệu

11/12/2019

TOP

Khanh Hoa, Thanh pho Nha Trang, Ward Vinh Hoa

₫ 40 triệu

11/4/2019

TOP

Ho Chi Minh, District 3, Ward 08

509 m2
18
19
₫ 1 tỷ

11/7/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Go Vap, Ward 07

300 m2
₫ 6 triệu

11/7/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Thanh, Ward 25

45 m2
1
1
₫ 6.8 triệu

11/6/2019

TOP

Da Nang, District Hai Chau, Ward Hai Chau 1

190 m2
North East
2
₫ 57 triệu

11/4/2019

TOP

Ha Noi, District Tay Ho, Ward Thuy Khue

90 m2
2
2
₫ 16 triệu

11/1/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Tri Dong A

170 m2
₫ 10 triệu

10/31/2019

TOP

Dong Nai, Thanh pho Bien Hoa, Ward Thong Nhat

60 m2
2
2
₫ 10 triệu

8/2/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Chanh, Xa Binh Hung

144 m2
West
4
5
₫ 40 triệu

3/6/2018

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Chanh, Xa Binh Hung

73.5 m2
₫ 17 triệu

3/6/2018

TOP

Ho Chi Minh, District 9, Ward Tan Phu

9000 m2

1/22/2018