Private houses for sale in District Thanh Tri, Ha Noi

1 - 15 của 102
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

67 m2
3
₫ 4.4 tỷ

01/21/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

32 m2
₫ 2.3 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tả Thanh Oai

35 m2
4
2
₫ 1.83 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

32 m2
₫ 1.55 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

34 m2
₫ 2.65 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

₫ 2.6 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

₫ 2.6 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

44 m2
₫ 3.2 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

43 m2
₫ 2.9 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

55 m2
4
₫ 3.9 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

43 m2
₫ 3.1 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

38 m2
4
₫ 3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

46 m2
₫ 1.1 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

56 m2
₫ 4.65 tỷ

01/17/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Vĩnh Quỳnh

₫ 2.35 tỷ

01/17/2020