townhouse for sale in District Ngo Quyen

(ID:10171768)

Ward Dang Giang, District Ngo Quyen

₫ 2.55 tỷ

Thông Tin Cơ Bản

  • Ngày đăng09/24/2020

Tính vay mua BDS

n

Ngàn / tháng

Gốc phải trả:

n k VND

Lãi phải trả:

n k VND

Khoản vay
2.55
tỷ
Thời hạn vay
25
Năm
Lãi suất % / năm
8.49
%

Bất động sản tương tự