6000 m2 residential land for sale in Thi Xa Son Tay

(ID:10167546)

Xa Co Dong, Thi Xa Son Tay

6000 m2
₫ 21 tỷ 3.5 triệu / m2

Thông Tin Cơ Bản

  • Ngày đăng09/23/2020
  • Legal Document Pink book

Tính vay mua BDS

n

Ngàn / tháng

Gốc phải trả:

n k VND

Lãi phải trả:

n k VND

Khoản vay
21
tỷ
Thời hạn vay
25
Năm
Lãi suất % / năm
8.49
%

Bất động sản tương tự