Land for sale in Quang Ninh

1 - 15 của 52
TOP

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Bắc Sơn

100 m2
₫ 1.2 tỷ

01/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 113 m2 tại Tp. Móng Cái

Quảng Ninh, Tp. Móng Cái, Xã Hải Yên

113 m2
Đông Nam
₫ 500 triệu

01/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.2 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

80 m2
₫ 1.9 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Phú

150 m2
₫ 1.35 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Phường Cẩm Sơn

82 m2
₫ 1.3 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 98.5 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

98.5 m2
₫ 58.115 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nền 230 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

230 m2
₫ 5.2 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Xã Cẩm Bình

80 m2
Nam
₫ 3.4 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Xã Cẩm Bình

80 m2
Nam
₫ 3.2 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Cẩm Phả

Quảng Ninh, Tp. Cẩm Phả, Xã Cẩm Bình

80 m2
Nam
₫ 2 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

100 m2
₫ 1 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khánh

75 m2
₫ 1.1 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tp. Móng Cái

Quảng Ninh, Tp. Móng Cái, Phường Ka Long

100 m2
₫ 1.75 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tp. Móng Cái

Quảng Ninh, Tp. Móng Cái, Phường Ka Long

100 m2
₫ 1.7 tỷ

01/11/2020