Land for sale in District Ben Luc, Long An

1 - 15 của 529
TOP

Long An, Huyện Bến Lức, Xã An Thạnh

64 m2
Đông Nam
₫ 1.2 tỷ

02/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Tây Nam
₫ 350 triệu

02/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Nam
₫ 520 triệu

02/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Hòa

100 m2
₫ 1 tỷ

02/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

120 m2
Nam
₫ 390 triệu

02/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Nam
₫ 220 triệu

02/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Tây Nam
₫ 450 triệu

02/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
₫ 4 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Bình Đức

1000 m2
₫ 1.4 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
₫ 430 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
₫ 1.2 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
₫ 400 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Mỹ Yên

130 m2
₫ 850 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

110 m2
₫ 1.1 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất nền 500 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Bình Đức

500 m2
₫ 700 triệu

02/25/2020