Land for sale in Thi Tran Duong Dong, District Phu Quoc

1 - 8 của 8
Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

126 m2
Tây
₫ 3.3 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 638 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

638 m2
Đông Nam
₫ 44 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất nền 538 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

538 m2
Nam
₫ 37 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 225 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

225 m2
₫ 29.3 tỷ

01/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

1000 m2
₫ 4.4 tỷ

10/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 2000 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

2000 m2
₫ 6.3 tỷ

10/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 11 tỷ

10/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 132 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

132 m2
₫ 900 triệu

10/28/2019