Land for sale in District Thong Nhat, Dong Nai

1 - 15 của 79
Mua bán Đất nông nghiệp 4037 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

4037 m2
Đông
₫ 2.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất nền 1009 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1009 m2
₫ 900 triệu

01/16/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

100 m2
₫ 180 triệu

01/16/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

100 m2
₫ 150 triệu

01/16/2020

Mua bán Đất nền 280 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

280 m2
Đông
₫ 280 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1009 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1009 m2
₫ 900 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1000 m2
₫ 1 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất nền 130 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

130 m2
Tây
₫ 399 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất nền 200 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

200 m2
Nam
₫ 300 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1006 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1006 m2
₫ 1.05 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất nền 600 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

600 m2
Đông Nam
₫ 600 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 445 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

445 m2
₫ 620 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

200 m2
₫ 200 triệu

01/10/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2015 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

2015 m2
₫ 1.85 tỷ

01/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

300 m2
₫ 350 triệu

01/09/2020