Houses for sale in Hoa Binh

1 - 15 của 16
TOP

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Nhuận Trạch

132 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

11/27/2017

TOP

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Cư Yên

400 m2
₫ 3 tỷ

01/04/2016

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

349 m2
₫ 1 tỷ

01/03/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Nhuận Trạch

145 m2
2
2
₫ 1.56 tỷ

11/30/2017

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Nhuận Trạch

145 m2
2
2
₫ 780 triệu

11/30/2017

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Lâm Sơn

400 m2
Tây Bắc
3
3

11/29/2017

Mua bán Nhà phố  tại Hòa Bình

Hòa Bình, Hòa Bình, Phường Hữu Nghị

50 m2
2

11/25/2017

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

150 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 1.2 tỷ

09/30/2017

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Hòa Bình

Hòa Bình, Hòa Bình, Phường Đồng Tiến

48 m2
Tây Nam
3
2
₫ 1.3 tỷ

09/29/2017

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

150 m2
₫ 1.2 tỷ

09/28/2017

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

37 m2
3
2
₫ 843 triệu

04/01/2017

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

140 m2
₫ 800 triệu

03/26/2017

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

144 m2
Tây
3
3
₫ 800 triệu

11/30/2016

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Cư Yên

360 m2
₫ 2.881 tỷ

01/11/2016

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Cư Yên

360 m2
₫ 2.8 tỷ

01/08/2016