Houses for sale in Xa Ba Diem, District Hoc Mon

1 - 15 của 205
TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

100 m2
2
1
₫ 500 triệu

01/13/2020

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

40 m2
2
1
₫ 1.15 tỷ

01/06/2020

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

140 m2
Đông Bắc
5
5
₫ 4.5 tỷ

01/06/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

270 m2
₫ 1.3 tỷ

01/17/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

₫ 2.1 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

48 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.05 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

₫ 830 triệu

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

60 m2
1
1
₫ 1.255 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

90 m2
2
2
₫ 1.15 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

44 m2
2
2
₫ 760 triệu

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

₫ 800 triệu

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

35 m2
1
2
₫ 780 triệu

01/16/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

60 m2
2
₫ 930 triệu

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

52 m2
2
2
₫ 1.35 tỷ

01/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Bà Ðiểm

52 m2
2
2
₫ 1.12 tỷ

01/16/2020