Houses for sale in District Binh Thanh, Ho Chi Minh

1 - 15 của 3898
TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 9.2 tỷ

02/22/2020

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

₫ 11.5 tỷ

02/19/2020

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

55 m2
Tây Bắc
4
5
₫ 6.4 tỷ

12/28/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

54 m2
Bắc
2
2
₫ 4.6 tỷ

02/21/2020

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

150 m2
Đông
3
₫ 6.6 tỷ

02/18/2020

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

75 m2
5
₫ 9.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

₫ 4.78 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

39 m2
3
4
₫ 4.8 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

103 m2
6
6
₫ 15.8 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

₫ 4.78 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 2.55 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 4.85 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 4.85 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

77 m2
₫ 7.9 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

60 m2
4
5
₫ 5.7 tỷ

02/23/2020