Houses for sale in District Thanh Tri, Ha Noi

1 - 15 của 316
Mua bán Nhà 5 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

32 m2
5
5
₫ 3.05 tỷ

01/24/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

62 m2
3
2
₫ 2.59 tỷ

01/24/2020

Mua bán Nhà  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

40 m2
₫ 600 triệu

01/21/2020

Mua bán Nhà  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

80 m2
₫ 4.2 tỷ

01/21/2020

Mua bán Nhà  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

80 m2
₫ 4.5 tỷ

01/21/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

67 m2
3
₫ 4.4 tỷ

01/21/2020

Mua bán Nhà  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

63 m2
₫ 1.45 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

32 m2
₫ 2.3 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tả Thanh Oai

35 m2
4
2
₫ 1.83 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

32 m2
₫ 1.55 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

32 m2
₫ 2.25 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tứ Hiệp

38 m2
5
₫ 2.6 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

34 m2
₫ 2.65 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

34 m2
4
₫ 2.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

58 m2
₫ 4.3 tỷ

01/20/2020