Houses for rent in District Go Vap, Ho Chi Minh

1 - 15 của 357
TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

68 m2
3
2
₫ 1 tỷ

11/28/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

300 m2
Đông Nam
8
6
₫ 40 triệu

11/27/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

₫ 19 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

120 m2
5
6
₫ 30 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

100 m2
3
2
₫ 11 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 13

₫ 100 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

₫ 7 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

100 m2
Nam
₫ 6 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

₫ 94 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

₫ 40 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

150 m2
Tây Nam
2
2
₫ 11 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

408 m2
₫ 33 tỷ

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 13

₫ 10 tỷ

12/04/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

₫ 20 tỷ

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

210 m2
₫ 80 triệu

12/04/2019