Apartments for sale in District 7, Ho Chi Minh

1 - 15 của 1008
TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

83 m2
1
₫ 900 triệu

04/11/2018

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

67 m2
Nam
2
2
₫ 1.742 tỷ

01/10/2020

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

Savills Vietnam
₫ 4.09 tỷ

11/25/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Tây

Savills Vietnam
₫ 4.3 tỷ

11/25/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

52 m2
2
2
₫ 1.8 tỷ

11/25/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

56 m2
1
1
₫ 2.2 tỷ

11/22/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

51 m2
Đông Nam
2
₫ 1.7 tỷ

10/28/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

67 m2
2
2
₫ 2.25 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

56 m2
1
1
₫ 2.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

113 m2
3
3
₫ 2.7 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 5 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

267 m2
5
4
₫ 15 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 2.8 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

₫ 1.8 tỷ

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

76 m2
2
1
₫ 12 triệu

01/20/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

77 m2
2
2
₫ 3.4 tỷ

01/20/2020