Apartments for sale in Thi Xa Di An, Binh Duong

1 - 15 của 110
1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Thi tran Di An

50 m2
East
1
1
₫ 1 tỷ

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

39 m2
1
1
₫ 926 triệu

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

39 m2
1
1
₫ 926 triệu

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

39 m2
1
1
₫ 926 triệu

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Thi tran Di An

56 m2
East
1
1
₫ 1.426 tỷ

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

38 m2
1
1
₫ 860 triệu

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

36 m2
1
1
₫ 850 triệu

01/21/2020

 Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

36 m2
₫ 850 triệu

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

38 m2
1
1
₫ 850 triệu

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

36 m2
1
1
₫ 850 triệu

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

39 m2
1
1
₫ 926 triệu

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

39 m2
1
1
₫ 926 triệu

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

39 m2
1
1
₫ 926 triệu

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Xa Dong Hoa

39 m2
1
1
₫ 926 tỷ

01/21/2020

1 bedroom Apartment for sale in Thi Xa Di An

Binh Duong, Thi Xa Di An, Thi tran Di An

56 m2
1
1
₫ 1.426 tỷ

01/21/2020