Apartments for sale in Vietnam

1 - 15 of 6279
TOP

Binh Dinh, Thanh pho Qui Nhon, Ward Ly Thuong Kiet

52 m2
2
₫ 1.83 tỷ

12/21/2019

TOP

Ba Ria Vung Tau, Vung Tau, Ward Thang Tam

53 m2
East
1
1
₫ 1.9 tỷ

12/09/2019

TOP

Binh Duong, Tp. Thu Dau Mot, Ward Chanh Nghia

74 m2
2
2
₫ 2.2 tỷ

12/05/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Tan Tao

34 m2
1
1
₫ 425 triệu

11/20/2019

TOP

Ho Chi Minh, District 7, Ward Tan Hung

83 m2
1
₫ 900 triệu

04/11/2018

TOP

Ho Chi Minh, District 2, Ward Thu Thiem

60 m2
₫ 3.5 tỷ

02/08/2018

TOP

Dong Nai, Thanh pho Bien Hoa, Ward Thong Nhat

80 m2
2
2
₫ 1.1 tỷ

01/08/2018

TOP

Ha Noi, District Ha Dong, Ward Van Quan

60 m2
₫ 1.14 tỷ

10/31/2017

TOP

Ho Chi Minh, District 3, Ward 08

58 m2
North West
2
1
₫ 3.8 tỷ

10/20/2017

TOP

Binh Duong, Thi xa Thu Dau Mot, Ward Phu Hoa

50 m2
₫ 1.45 tỷ

10/24/2016

TOP

Hung Yen, District Van Giang, Thi tran Van Giang

45 m2
1
1
₫ 688 triệu

04/12/2016

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Truong Tho

67.3 m2
North East
2
2
₫ 2.2 tỷ

01/24/2020

Ho Chi Minh, District 7, Ward Phu Thuan

67 m2
South
2
2
₫ 1.742 tỷ

01/24/2020

Binh Duong, Tp. Thu Dau Mot, Phuong Hoa Phu

74.35 m2
2
2
CÔNG TY TNHH BECAMEX TOKYU
₫ 2.6 tỷ

01/14/2020

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Truong Tho

68.67 m2
South East
2
2
₫ 2.45 tỷ

01/13/2020