Apartments for rent in Ho Chi Minh

1 - 15 của 4832
TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

45 m2
1
1
₫ 68 tỷ

11/06/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

34 m2
1
1
₫ 10 triệu

11/18/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

45 m2
1
1
₫ 14 triệu

11/18/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

₫ 6 tỷ

11/18/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 14

80 m2
Đông
1
1
₫ 16 triệu

11/12/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

90 m2
3
4
₫ 1.35 triệu

11/09/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 18

80 m2
Đông Nam
2
2
₫ 16 triệu

11/09/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

160 m2
Đông
3
4
₫ 14 triệu

11/08/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

238 m2
₫ 110 triệu

11/08/2019

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè, Xã Phước Kiển

20 m2
₫ 3.3 triệu

11/06/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

88 m2
2
2
₫ 21 triệu

11/05/2019

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Lợi Ðông

88 m2
2
2
₫ 20 triệu

11/03/2019

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 22 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

₫ 20 triệu

11/19/2019

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

55 m2
2
2
₫ 9 triệu

11/19/2019