Factories & warehouses for rent in District Long Bien, Ha Noi

1 - 15 của 25
Cho thuê Kho xưởng 400 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Giang Biên

400 m2
₫ 25 triệu

04/05/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

1500 m2
₫ 150 triệu

04/02/2020

Cho thuê Kho xưởng 230 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

230 m2
₫ 13 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 230 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Lợi

230 m2
₫ 12 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

1200 m2
₫ 86.4 triệu

03/30/2020

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

2000 m2
₫ 130 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

800 m2
₫ 72 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

1500 m2
₫ 97.5 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

500 m2
₫ 28 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 48 triệu

03/28/2020

Cho thuê Kho xưởng 1100 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

1100 m2
₫ 127 triệu

03/27/2020

Cho thuê Kho xưởng 180 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Thị trấn Sài Đồng

180 m2
Tây Nam
₫ 10 triệu

03/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 42 triệu

03/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

1000 m2
₫ 120 triệu

03/25/2020

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Đức Giang

2500 m2
₫ 187.5 triệu

03/24/2020