Kết quả trang 869 cho Cho thuê nhà tại Việt Nam

13021 - 13035 của 14934
Cho thuê Nhà phố 12 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

561 m2
12
6
₫ 125 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

52 m2
₫ 32 triệu

02/13/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

700 m2
₫ 138 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 25 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

80 m2
₫ 200 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

72 m2
₫ 400 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

101.05 m2
₫ 230 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

70 m2
₫ 100 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Kho

300 m2
₫ 200 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

140 m2
₫ 100 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

175 m2
₫ 150 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố 11 phòng ngủ tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

81 m2
11
₫ 92.62 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

175 m2
₫ 190 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

66 m2
₫ 100 triệu

02/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

180 m2
₫ 280 triệu

02/13/2020