Cho thuê nhà tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 70
Cho thuê nhà phố  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 150 triệu

11/17/2020

Cho thuê biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

311 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 30 triệu

11/17/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 5 triệu

11/16/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

230 m2
Nam
4
₫ 10 triệu

11/11/2020

Cho thuê nhà 3 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

140 m2
3
2
₫ 10.5 triệu

11/10/2020

Cho thuê nhà  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

210 m2
Tây Bắc
₫ 8 triệu

11/10/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

72 m2
3
2
₫ 10 triệu

11/10/2020

Cho thuê biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

180 m2
₫ 38 triệu

11/09/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

120 m2
₫ 40 triệu

11/08/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

150 m2
Tây Bắc
2
₫ 6 triệu

11/06/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

170 m2
Đông Nam
₫ 8 triệu

11/04/2020

Cho thuê nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Trung

60 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 6 triệu

11/02/2020

Cho thuê nhà  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

100 m2
₫ 12 triệu

10/30/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

172 m2
Nam
4
3
₫ 20 triệu

10/29/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

210 m2
Tây Bắc
₫ 10 triệu

10/28/2020