Cho thuê Nhà tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 495
TOP
Nhà cho thuê nguyên căn

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

30 m2
₫ 3.5 triệu

05/09/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

77 m2
₫ 85 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Chiểu

140 m2
₫ 72 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

₫ 28 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

₫ 55 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

770 m2
4
6
₫ 120 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố 26 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

1620 m2
26
27
₫ 135 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

228 m2
4
4
₫ 16 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

36 m2
2
1
₫ 4 triệu

05/18/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 15 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Ðông

₫ 28 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Tây

75 m2
₫ 10 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Chiểu

74 m2
₫ 15 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Bình Thọ

₫ 18 triệu

05/26/2020