Cho thuê nhà tại Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

1 - 12 của 12
Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

180 m2
₫ 55 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

18 m2
1
1
₫ 2.6 triệu

11/10/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

51 m2
₫ 12 triệu

9/27/2017

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

350 m2
₫ 12 triệu

9/27/2017

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

350 m2
₫ 12 triệu

9/27/2017

Cho thuê Nhà tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

90 m2
₫ 22 triệu

9/27/2017

Cho thuê Nhà tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

100 m2
₫ 20 triệu

9/27/2017

Cho thuê Nhà tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

82 m2
₫ 19 triệu

9/27/2017

Cho thuê Nhà tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

123 m2
₫ 68 triệu

9/27/2017

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

220 m2
₫ 7.5 triệu

9/27/2017

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

210 m2
₫ 7.5 triệu

9/21/2016

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

200 m2
Nam
₫ 30 triệu

3/10/2016