Cho thuê nhà tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 517
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

200 m2
₫ 25 triệu

12/15/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

100 m2
₫ 29 triệu

12/15/2019

Cho thuê Nhà phố 25 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

₫ 120 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố 33 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

₫ 200 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

258.3 m2
4
4
₫ 30 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

204 m2
4
5
₫ 30 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

400 m2
2
₫ 35 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

240 m2
1
3
₫ 17 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thới Hoà

360 m2
9
3
₫ 40 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

300 m2
5
5
₫ 22 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

300 m2
5
5
₫ 22 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

216 m2
4
5
₫ 27 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

600 m2
₫ 90 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

320 m2
6
7
₫ 25 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

240 m2
4
3
₫ 16 triệu

12/14/2019