Cho thuê nhà tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 214
Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

49.5 m2
₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

₫ 11 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

100 m2
₫ 20 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

160 m2
₫ 30 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

320 m2
₫ 290 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 15 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 18 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

100 m2
₫ 25 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

90 m2
3
2
₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường 20

₫ 101 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Hoà Thạnh

56 m2
₫ 12 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

60 m2
4
4
₫ 14 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

100 m2
6
6
₫ 20 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung

100 m2
2
2
₫ 11 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

₫ 140 triệu

11/11/2019