Cho thuê nhà tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 280
Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

150 m2
5
5
₫ 14 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thới Hoà

90 m2
₫ 20 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Hoà Thạnh

470 m2
₫ 140 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

216 m2
4
3
₫ 15 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

338 m2
4
5
₫ 21 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

294 m2
5
4
₫ 25 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

264 m2
4
3
₫ 20 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

308 m2
4
3
₫ 17 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

378 m2
6
6
₫ 22 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

100 m2
4
5
₫ 35 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố 18 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

100 m2
18
₫ 65 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung

180 m2
7
₫ 55 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

200 m2
2
2
₫ 50 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

300 m2
5
₫ 80 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hòa Thạnh

80 m2
4
3
₫ 22 triệu

11/22/2019