Cho thuê nhà tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 462
TOP
Cho thuê toà nhà 8 tầng MT 65 Đô Đốc Long, Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

1200 m2
Bắc
40
40
₫ 14 tỷ

11/25/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

2000 m2
₫ 200 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

286 m2
₫ 160 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

₫ 176 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

160 m2
Nam
3
1
₫ 20 triệu

12/07/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

260 m2
₫ 220 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thới Hoà

132 m2
Bắc
2
₫ 18 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

₫ 6 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

₫ 18 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

₫ 17 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung

₫ 39 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

₫ 35 triệu

12/06/2019

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

₫ 15 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung

80 m2
1
1
₫ 10 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

80 m2
2
2
₫ 22 triệu

12/06/2019