Cho thuê Nhà tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 885
Nhà mặt tiền quận tân phú cho thuê nguyên căn

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

32 m2
3
4
₫ 10 triệu

05/13/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

216 m2
4
3
₫ 34 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

₫ 25 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

160 m2
1
1
₫ 19 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 7 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

440 m2
7
8
₫ 27 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

204 m2
2
3
₫ 10 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

190 m2
4
3
₫ 15 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Trung

75 m2
3
2
₫ 8 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

₫ 60 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

64 m2
Đông
2
1
₫ 9 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

₫ 16 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

72 m2
Đông
3
2
₫ 20 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

₫ 55 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

135 m2
4
3
₫ 45 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Sơn Nhì

408 m2
4
4
₫ 22 triệu

05/25/2020