Cho thuê Nhà tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1076
Mặt bằng Hoàng Sa 70m2 mới đẹp giá rẻ

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 05

70 m2
3
3
₫ 25 triệu

05/21/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

₫ 18 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 16 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 01

68 m2
₫ 25 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

64 m2
2
2
₫ 8 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 70 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 70 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

110 m2
Tây Bắc
2
3
₫ 15 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 08

₫ 17 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

529 m2
6
6
₫ 65 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 43 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

₫ 50 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

₫ 10 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

302 m2
5
6
₫ 40 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

64 m2
2
2
₫ 8 triệu

05/27/2020