Mua bán nhà tại Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì

1 - 15 của 462
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

₫ 23 tỷ

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 26 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

64 m2
2
2
₫ 14 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 22 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 250 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

107.5 m2
₫ 60 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

68 m2
4
4
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

90 m2
3
3
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 11

105 m2
5
5
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

90 m2
₫ 40 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

68 m2
4
4
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

80 m2
7
7
₫ 35 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

108 m2
8
5
₫ 40 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 10

48 m2
Tây Nam
4
4
₫ 18 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

80 m2
6
5
₫ 20 triệu

11/21/2019