Cho thuê nhà tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 662
Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

180 m2
5
5
₫ 18 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 23 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 18 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 26.5 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 08

300 m2
4
₫ 30 triệu

12/08/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 23 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

180 m2
5
3
₫ 18 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

200 m2
5
3
₫ 23 triệu

12/08/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 26 triệu

12/07/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

₫ 10 triệu

12/07/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 26.5 triệu

12/07/2019

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

200 m2
5
5
₫ 23 tỷ

12/07/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 18 triệu

12/07/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

125 m2
₫ 50 triệu

12/07/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 45 triệu

12/06/2019