Cho thuê nhà tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 322
Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

125 m2
₫ 11.6 tỷ

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

36 m2
2
2
₫ 8 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 16 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

216 m2
16
₫ 694.5 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 22 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

₫ 9 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

100 m2
₫ 35 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

230 m2
₫ 100 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

65 m2
₫ 22 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

₫ 19 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 40 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 08

₫ 60 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 05

₫ 67 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 20 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

108 m2
₫ 70 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 13 triệu

11/13/2019