Cho thuê nhà tại Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 659
Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 04

₫ 45 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 03

80 m2
5
5
₫ 22 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

168 m2
3
3
₫ 17 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 14

₫ 17 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 4.5 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 05

132 m2
5
4
₫ 20 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

110 m2
₫ 33 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 02

103.5 m2
₫ 38 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 24 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 15

₫ 16 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 07

₫ 27 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

₫ 11 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 08

32 m2
₫ 14 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 13

₫ 27 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Tân Bình

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 09

₫ 18 triệu

12/06/2019