Cho thuê Nhà tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 595
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 152 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 162 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

₫ 14 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

₫ 18 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà 18 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

350 m2
18
20
₫ 750 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 11 triệu

08/13/2020

Cho thuê Biệt thự 7 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

450 m2
7
7
₫ 65 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 45 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 03

65 m2
Đông
2
2
₫ 60 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 70 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

76 m2
₫ 17 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

102 m2
₫ 50 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

72 m2
₫ 89 triệu

08/13/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 03

88 m2
₫ 45 triệu

08/13/2020