Cho thuê nhà tại Phường 07, Quận Phú Nhuận

1 - 14 của 14
Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 25 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

144 m2
₫ 207 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 55 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

60 m2
₫ 55 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà 6 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

264 m2
6
4
₫ 28 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 80 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

49 m2
₫ 20.8 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

64 m2
₫ 25 triệu

11/28/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

504 m2
4
₫ 207 triệu

11/28/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

324 m2
5
7
₫ 57 triệu

11/28/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

67.5 m2
₫ 14.5 tỷ

11/28/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

280 m2
₫ 35 triệu

11/27/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

300 m2
₫ 90 triệu

11/26/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

170 m2
Đông Bắc
5
3
₫ 15 triệu

09/28/2017