Cho thuê Nhà tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 488
Cho thuê nhà nguyên căn quận Phú Nhuận, 180m2, yên tĩnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 11

180 m2
Bắc
4
4
₫ 18 triệu

05/14/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 40 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà 10 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 15

₫ 45 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 14

100 m2
₫ 14.2 tỷ

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

600 m2
₫ 500 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

300 m2
₫ 27 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

50 m2
₫ 40 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

₫ 13 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 45 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 49 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 03

₫ 35 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

₫ 25 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 8 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 33 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 14

₫ 23 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

420 m2
5
4
₫ 50 triệu

05/27/2020