Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 of 260
1 bedroom TownHouse for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 11

₫ 5 triệu

11/17/2019

 TownHouse for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 02

₫ 200 triệu

11/16/2019

2 bedroom House for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Phuong 01

₫ 23 triệu

11/16/2019

4 bedroom TownHouse for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 12

300 m2
4
₫ 150 triệu

11/16/2019

5 bedroom House for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 14

₫ 1.5 triệu

11/16/2019

 House for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 12

₫ 1.5 triệu

11/16/2019

12 bedroom TownHouse for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 08

176 m2
12
₫ 347.25 triệu

11/16/2019

 TownHouse for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 08

₫ 300 triệu

11/15/2019

 TownHouse for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 02

₫ 59 triệu

11/15/2019

 TownHouse for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 03

₫ 38 triệu

11/15/2019

 TownHouse for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 03

₫ 63 triệu

11/15/2019

 Private House for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 09

₫ 24 triệu

11/15/2019

 TownHouse for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 08

50 m2
₫ 30 triệu

11/15/2019

 House for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 03

₫ 11 triệu

11/15/2019

 TownHouse for rent in District Phu Nhuan

Ho Chi Minh, District Phu Nhuan, Ward 02

₫ 18 triệu

11/15/2019