Cho thuê nhà tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 253
Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 28 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

₫ 93 tỷ

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

₫ 39 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 14

280 m2
₫ 35 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

₫ 3.8 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố 12 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 10

120 m2
12
₫ 110 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

64 m2
₫ 120 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

248 m2
₫ 55 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

₫ 13 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 05

₫ 100 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 280 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 09

₫ 65 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

₫ 53 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 25 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

₫ 253 triệu

12/13/2019