Cho thuê nhà tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 354
PHÒNG CHO THUÊ/ NHÀ NGUYÊN CĂN GÒ VẤP GIÁ RẺ FULL NỘI THẤT

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

23 m2
2
2
₫ 2.6 triệu

09/20/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

₫ 8 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

₫ 30 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

200 m2
4
3
₫ 12 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

99 m2
₫ 100 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

150 m2
3
3
₫ 10 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

510 m2
1
1
₫ 70 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

₫ 18 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

392 m2
7
₫ 40 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

₫ 50 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

₫ 20 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

72 m2
₫ 52 triệu

08/24/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

₫ 25 triệu

08/24/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

₫ 35 triệu

09/01/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

₫ 120 triệu

09/09/2020