Cho thuê Nhà tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 319
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

₫ 35 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

₫ 18 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

₫ 12 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

₫ 45 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

80 m2
₫ 15 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

₫ 11.5 tỷ

07/01/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

₫ 20 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

₫ 36 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

350 m2
Nam
6
6
₫ 36 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

90 m2
₫ 100 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

₫ 25 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

87.5 m2
₫ 40 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

100 m2
Đông Nam
2
2
₫ 6.5 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

₫ 5.9 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 15

30 m2
1
1
₫ 4.5 triệu

07/01/2020