Cho thuê Nhà tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 436
TOP
Cho thuê Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

57 m2
₫ 30 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

₫ 18 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

₫ 85 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

₫ 12 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

₫ 16.5 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

₫ 16 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

₫ 35 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

₫ 18 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

₫ 12 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

₫ 45 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

80 m2
₫ 15 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

₫ 11.5 tỷ

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

500 m2
Tây
7
4
₫ 45 triệu

07/13/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

₫ 100 triệu

07/13/2020