Cho thuê nhà tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 113
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

₫ 40 tỷ

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

₫ 6 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

300 m2
8
8
₫ 50 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

60 m2
₫ 70 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

₫ 290 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

200 m2
Đông Nam
4
3
₫ 15 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

80 m2
3
2
₫ 14 tỷ

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

30 m2
2
2
₫ 7 tỷ

11/10/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

₫ 16 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

64 m2
Đông Nam
2
2
₫ 7 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

35 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 10 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

100 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 6 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

2700 m2
₫ 200 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

130 m2
₫ 45 triệu

11/9/2019