Cho thuê nhà tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 96
Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

40 m2
1
1
₫ 1.4 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

62 m2
4
4
₫ 10 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

120 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 8 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

210 m2
₫ 80 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

400 m2
3
3
₫ 24 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

40 m2
1
1
₫ 5 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

97 m2
2
2
₫ 20 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

80 m2
Đông
2
2
₫ 8 tỷ

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

112 m2
₫ 70 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 03

112 m2
₫ 70 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

₫ 40 tỷ

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

₫ 6 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

300 m2
8
8
₫ 50 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

60 m2
₫ 70 triệu

11/11/2019