Cho thuê nhà tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 226
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

₫ 105 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

₫ 1 tỷ

02/22/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

400 m2
4
6
₫ 20 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 07

420 m2
4
4
₫ 40 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

192 m2
4
4
₫ 20 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 13

640 m2
6
6
₫ 35 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

188.1 m2
1
2
₫ 42 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

200 m2
1
₫ 50 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 8

190 m2
1
₫ 50 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

800 m2
5
₫ 50 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

1260 m2
7
₫ 155 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

392 m2
2
₫ 50 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

528 m2
6
₫ 120 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà 6 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

320 m2
6
6
₫ 23 triệu

02/22/2020