Cho thuê nhà tại Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 147
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 04

₫ 290 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 14

64 m2
4
4
₫ 23 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 6

100 m2
8
₫ 35 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 10

90 m2
4
4
₫ 55 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 12

125 m2
1
2
₫ 17 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

280 m2
₫ 30 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 17

80 m2
2
1
₫ 15 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 11

214 m2
₫ 22 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

60 m2
3
₫ 10 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 16

88 m2
8
₫ 35 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 13

85 m2
5
5
₫ 19 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

126 m2
4
4
₫ 20 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 9

105 m2
4
4
₫ 30 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 01

140 m2
4
1
₫ 25 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố 18 phòng ngủ tại Quận Gò Vấp

TP.Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp, Phường 05

230 m2
18
18
₫ 70 triệu

11/20/2019