Cho thuê Nhà tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 627
Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

40 m2
₫ 5.5 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

₫ 6 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

192 m2
₫ 60 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

120 m2
4
3
₫ 12 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

₫ 21.8 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

225 m2
₫ 100 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

71 m2
₫ 35 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

80 m2
₫ 40 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

150 m2
₫ 55 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

420 m2
₫ 231.5 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

600 m2
5
6
₫ 30 triệu

05/27/2020