Cho thuê nhà tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 404
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN TẠI ĐIỆN BIÊN PHỦ

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

₫ 7 triệu

02/11/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 25 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 11 tỷ

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

₫ 45 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 03

491 m2
₫ 160 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

682 m2
1
₫ 253 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 15

741 m2
6
₫ 150 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

2400 m2
8
₫ 161 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà 7 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

272 m2
7
4
₫ 35 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

252 m2
4
5
₫ 80 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 14

735 m2
9
9
₫ 149 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

325 m2
4
2
₫ 28.5 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

240 m2
3
4
₫ 35 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà 11 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

768 m2
11
12
₫ 40 triệu

02/22/2020

Cho thuê Nhà 8 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

400 m2
8
9
₫ 45 triệu

02/22/2020