Cho thuê nhà tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 440
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN QUẬN BÌNH THẠNH

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

67 m2
Nam
3
1
₫ 15 triệu

11/26/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

132 m2
₫ 140 triệu

12/07/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

80 m2
₫ 35 triệu

12/07/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

33 m2
3
2
₫ 10 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

80 m2
4
4
₫ 28 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 27 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

125 m2
₫ 35 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 22

₫ 40 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 17

97.5 m2
₫ 45 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 19

₫ 25 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

228 m2
₫ 240 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

₫ 45 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

₫ 32 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

₫ 35 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

₫ 40 triệu

12/06/2019