Cho thuê nhà tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 193
TOP
CHO THUÊ PHÒNG TRỌ MỚI XÂY TẠI ĐƯỜNG SỐ 13, CÓ GÁC, WC RIÊNG, GIỮ XE M ...

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

20 m2
₫ 1.8 triệu

09/17/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

90 m2
Đông Bắc
4
4
₫ 30 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

₫ 8 triệu

09/29/2020

Cho thuê nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

400 m2
7
8
₫ 30 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

₫ 35 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

270 m2
4
5
₫ 27 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

14 m2
₫ 1.7 triệu

09/19/2020

Cho thuê nhà  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà A

15 m2
₫ 1.7 triệu

09/19/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

₫ 22 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

90 m2
Tây
4
₫ 20 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

80 m2
Đông
4
₫ 20 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

90 m2
Tây
9
₫ 28 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

80 m2
Tây
4
₫ 16 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

80 m2
Đông
3
₫ 15 triệu

09/28/2020

Cho thuê nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

200 m2
Bắc
6
₫ 45 triệu

09/28/2020