Cho thuê nhà tại Phường 05, Quận 8

1 - 11 của 11
Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

160 m2
₫ 25 triệu

11/18/2019

Cho thuê Nhà 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

270 m2
Đông Nam
5
4
₫ 22 triệu

11/18/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

270 m2
Đông Nam
4
5
₫ 22 tỷ

11/18/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

90 m2
₫ 22 triệu

11/18/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

135 m2
₫ 30 triệu

11/18/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 40 triệu

11/14/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 16 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

48 m2
₫ 30 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 25 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

50 m2
4
3
₫ 20 triệu

11/08/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

100 m2
6
6
₫ 35 triệu

11/08/2019