Cho thuê nhà tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 67
Cho thuê Biệt thự tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 16 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

40 m2
₫ 7 triệu

11/12/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

₫ 40 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

₫ 40 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

48 m2
₫ 30 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 25 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 14

90 m2
2
2
₫ 6.5 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

100 m2
₫ 16 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

270 m2
Đông Nam
5
4
₫ 22 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

270 m2
Đông Nam
4
5
₫ 22 tỷ

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

90 m2
₫ 22 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

117 m2
Đông
2
₫ 7.5 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

42 m2
₫ 35 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

100 m2
₫ 16 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

72 m2
₫ 3 tỷ

11/8/2019