Cho thuê nhà tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 72
Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

₫ 13 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

₫ 5.8 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

₫ 13 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 09

₫ 45 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 12

₫ 20 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

₫ 7.5 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 10

400 m2
₫ 30 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 12

₫ 12 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

₫ 25 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 35 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

₫ 35 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

₫ 5 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

100 m2
6
6
₫ 35 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

50 m2
4
3
₫ 20 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

72 m2
₫ 3 tỷ

12/09/2019