Cho thuê Nhà tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 1045
Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

100 m2
Bắc
4
4
₫ 7 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

120 m2
Nam
5
6
₫ 40 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

72 m2
Bắc
₫ 8.5 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

80 m2
Nam
4
5
₫ 11.5 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

400 m2
Tây
₫ 50 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

160 m2
Nam
4
2
₫ 30 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 120 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 100 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 90 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 55 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 60 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 52 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 59 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 50 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 53 triệu

07/04/2020