Mua bán đất nông nghiệp tại Việt Nam

1 - 15 của 153
Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

₫ 11 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

166 m2
10
11
₫ 75 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Quy

68 m2
3
₫ 14 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 15 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

111 m2
15
16
₫ 80 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

32 m2
₫ 7 triệu

11/11/2019

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

229 m2
Đông
4
5
₫ 46 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

72 m2
₫ 1.25 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

20 m2
4
4
₫ 1.2 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 55 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

111 m2
₫ 50 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

30 m2
3
2
₫ 10 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

80 m2
4
5
₫ 15 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

96 m2
2
4
₫ 12 triệu

11/10/2019

Cho thuê Biệt thự 7 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

668 m2
Nam
7
8
₫ 119 triệu

11/9/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

₫ 299 triệu

11/9/2019