Cho thuê nhà tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 327
TOP
Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

50 m2
Đông
₫ 7 triệu

11/17/2019

Cho thuê Biệt thự 7 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

90 m2
7
7
₫ 30 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

906 m2
₫ 600 triệu

11/17/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

250 m2
₫ 35 tỷ

11/16/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

250 m2
₫ 36 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

97 m2
₫ 40 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

220 m2
8
3
₫ 35 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố 12 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

₫ 100 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 5.5 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

₫ 12 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Bình Thuận

₫ 15 triệu

11/15/2019

Cho thuê Nhà 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

₫ 4.5 triệu

11/15/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 45 triệu

11/15/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 45 triệu

11/15/2019