Cho thuê Nhà tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 839
Cho Thuê Nhà Nguyên Căn Có Mặt Bằng Kinh Doanh Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Thuận Ðông

90 m2
8
₫ 35 triệu

05/25/2020

Cho thuê phòng trọ khang trang giá rẻ

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Thuận

25 m2
₫ 2 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

₫ 12 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

₫ 12 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

₫ 25 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Kiểng

₫ 25 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 210 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 49 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 60 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 90 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 100 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 140 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 110 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 160 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

₫ 70 triệu

05/27/2020