Cho thuê nhà tại Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 537
Cho thuê Nhà 1 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

30 m2
Đông Nam
1
1
₫ 4.2 triệu

04/01/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng

24 m2
2
1
₫ 5.5 triệu

04/01/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

111 m2
₫ 54 triệu

04/01/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

111 m2
₫ 56 triệu

04/01/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

111 m2
₫ 60 triệu

04/01/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

126 m2
₫ 35 triệu

04/01/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

126 m2
₫ 32 triệu

04/01/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

200 m2
₫ 40 triệu

04/01/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

180 m2
₫ 38 triệu

04/01/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

200 m2
₫ 43 triệu

04/01/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

210 m2
₫ 42 triệu

04/01/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phong

200 m2
₫ 44 triệu

04/01/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

126 m2
₫ 28 triệu

04/01/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 7

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Phú

126 m2
₫ 26 triệu

04/01/2020