Cho thuê Nhà tại Phường 11, Quận 6

16 - 30 của 62
Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

70 m2
₫ 10 triệu

06/30/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 35 triệu

06/30/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 23 triệu

06/30/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

450 m2
4
5
₫ 45 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

384 m2
6
7
₫ 22 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

384 m2
5
6
₫ 25 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

360 m2
7
7
₫ 25 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

612 m2
₫ 75 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

300 m2
₫ 24 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

80 m2
2
1
₫ 35 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 70 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 65 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 18 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

240 m2
4
5
₫ 30 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

80 m2
₫ 40 triệu

06/29/2020