Cho thuê Nhà tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 267
Cho thuê nhà phố đường Hậu Giang

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

₫ 25 triệu

05/15/2020

Cho thuê Nhà 4 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

144 m2
4
2
₫ 15 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 08

42 m2
2
2
₫ 6 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

360 m2
7
8
₫ 25 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 38 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

₫ 65 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

₫ 16 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

₫ 16 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

84 m2
₫ 30 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

₫ 25 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 14

192 m2
₫ 20 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

90 m2
6
6
₫ 22 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

80 m2
6
5
₫ 22 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

113 m2
6
6
₫ 25 triệu

05/25/2020