Cho thuê nhà tại Phường 01, Quận 4

1 - 11 của 11
Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

79 m2
₫ 75 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

88 m2
₫ 40 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

68 m2
₫ 35 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

75 m2
₫ 25 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

470 m2
₫ 100 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

120 m2
₫ 28 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

92 m2
₫ 70 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

120 m2
₫ 80 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

74 m2
₫ 45 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

200 m2
Bắc
3
4
₫ 95 triệu

11/30/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

50 m2
₫ 25 triệu

10/17/2019