Cho thuê Nhà tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 69
Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 09

₫ 10 triệu

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 06

74 m2
2
2
₫ 4.6 tỷ

05/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 13

₫ 75 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 60 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 12 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 18

690 m2
12
12
₫ 100 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

100 m2
Tây Bắc
5
5
₫ 25 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

50 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 6.9 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

₫ 6.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 08

160 m2
Đông
10
10
₫ 15 triệu

05/24/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

120 m2
₫ 80 triệu

05/23/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 03

280 m2
Tây
6
6
₫ 37 triệu

05/23/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

₫ 6.5 triệu

05/23/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

₫ 6.5 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

₫ 6.5 triệu

05/22/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

54.5 m2
4
3
₫ 16 triệu

05/21/2020