Mua bán nhà phố tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 31
Cho thuê Nhà riêng tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 04

₫ 16 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

120 m2
₫ 80 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

₫ 65 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 9 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 14

₫ 20 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 05

80 m2
₫ 80 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 16

100 m2
Nam
₫ 10 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 02

32 m2
₫ 15 triệu

12/06/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 05

₫ 65 triệu

12/05/2019

Cho thuê Nhà phố 12 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 18

690 m2
12
12
₫ 100 triệu

12/04/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 05

450 m2

12/04/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

79 m2
₫ 75 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

88 m2
₫ 40 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

68 m2
₫ 35 triệu

12/02/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

75 m2
₫ 25 triệu

12/02/2019