Cho thuê Nhà tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 1123
Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

90 m2
₫ 60 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

128 m2
₫ 90 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 12

96 m2
₫ 110 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

102 m2
₫ 186 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

125 m2
₫ 140 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

76 m2
₫ 100 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

74 m2
₫ 60 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

1200 m2
₫ 190 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

102 m2
₫ 155 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

20 m2
1
1
₫ 3.5 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

137 m2
₫ 139 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

216 m2
₫ 150 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

160 m2
₫ 162 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

83 m2
₫ 97 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 30 triệu

07/04/2020