Cho thuê nhà tại Phường 10, Quận 3

1 - 15 của 21
Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

₫ 27 triệu

11/11/2019

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

72 m2
₫ 115 triệu

11/8/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

520 m2
₫ 110 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

153 m2
₫ 70 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

270 m2
₫ 120 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

216 m2
₫ 70 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

997 m2
₫ 200 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

172 m2
₫ 90 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

288 m2
₫ 110 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

216 m2
₫ 85 triệu

11/6/2019

Cho thuê Nhà phố 10 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

270 m2
10
₫ 240 triệu

11/4/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

90 m2
₫ 110 triệu

11/2/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

100 m2
₫ 120 triệu

11/2/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

100 m2
₫ 60 triệu

11/1/2019