Cho thuê nhà tại Phường 03, Quận 3

1 - 15 của 31
Cho thuê Nhà riêng tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 55 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 200 triệu

12/13/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

250 m2
₫ 43 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 49 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 45 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 30 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 19 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 26 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 80 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

88 m2
₫ 114 triệu

12/11/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

274.7 m2
₫ 374 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 45 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

126 m2
₫ 165 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

594 m2
₫ 230 triệu

12/09/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

120 m2
₫ 22 triệu

12/09/2019