Cho thuê nhà tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 461
Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 80 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 25 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 45 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 22 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 41 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

1700 m2
9
9
₫ 390 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

120 m2
Tây Nam
3
2
₫ 22 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

360 m2
Bắc
9
10
₫ 95 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

250 m2
5
6
₫ 115 triệu

11/14/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

129 m2
₫ 208 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 25 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 49 triệu

11/13/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 25 triệu

11/13/2019