Cho thuê Nhà tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 833
Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 68 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

300 m2
₫ 57 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

60 m2
Đông
2
1
₫ 10 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 90 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 40 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

₫ 170 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 13

₫ 12 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 30 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 39 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 35 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 30 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 40 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 35 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 55 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

₫ 33 triệu

05/27/2020