Cho thuê nhà tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 423
Cho thuê Nhà tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

30 m2
₫ 1.5 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà 5 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

20 m2
5
5
₫ 1.5 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 170 triệu

11/17/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

411 m2
₫ 340 triệu

11/17/2019

Cho thuê Biệt thự tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

224 m2
₫ 120 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

237 m2
₫ 100 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

₫ 13 tỷ

11/17/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 190 triệu

11/17/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 68 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

162 m2
₫ 75 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

120 m2
₫ 22 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

₫ 70 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

180 m2
₫ 277.8 triệu

11/16/2019

Cho thuê Nhà phố 24 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 150 triệu

11/15/2019