Cho thuê Nhà tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1123
Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 65 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

₫ 100 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

₫ 130 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

10 m2
₫ 45 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

30 m2
₫ 90 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 80 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

65 m2
₫ 5 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

₫ 120 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

60 m2
₫ 60 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

150 m2
₫ 150 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng 12 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

80 m2
12
13
₫ 45 tỷ

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 14

90 m2
₫ 55 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 13

170 m2
₫ 150 triệu

07/04/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

150 m2
₫ 16 triệu

07/04/2020