Cho thuê Nhà tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 4196
Cho thuê Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

46 m2
Tây Bắc
1
₫ 4.8 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

600 m2
₫ 102 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

500 m2
₫ 90 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

300 m2
₫ 88.5 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

300 m2
₫ 20 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

180 m2
₫ 60 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 35 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 25 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 55 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà riêng tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 25 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

₫ 73.6 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
Tây Bắc
6
₫ 35 triệu

05/27/2020

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

₫ 40 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 69 triệu

05/27/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

160 m2
₫ 50 triệu

05/27/2020