Cho thuê nhà tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 3564
TOP
Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 90 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Tây

₫ 5 triệu

11/21/2019

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 75 triệu

11/21/2019

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

159 m2
4
4
₫ 55 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
4
4
₫ 28 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

140 m2
4
5
₫ 35 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

72 m2
3
3
₫ 18 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình Trưng Ðông

450 m2
1
1
₫ 45 triệu

11/21/2019

Cho thuê Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

550 m2
6
6
₫ 88 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
5
5
₫ 40 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
4
4
₫ 33 triệu

11/21/2019

Cho thuê Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

₫ 65 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

110 m2
3
3
₫ 23 triệu

11/21/2019