Cho thuê nhà tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 3133
Cho thuê Nhà 6 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
6
6
₫ 45 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

₫ 39 triệu

12/12/2019

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

170 m2
4
4
₫ 35 triệu

12/12/2019

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

113 m2
4
₫ 23 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

105 m2
₫ 45 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 120 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

120 m2
₫ 40 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

88 m2
₫ 44 triệu

12/12/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

207 m2
₫ 70 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
₫ 38 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
2
₫ 22 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

90 m2
3
₫ 28 triệu

12/12/2019

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

100 m2
1
₫ 20 triệu

12/12/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

222 m2
₫ 27 triệu

12/12/2019