Cho thuê nhà tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 3636
TOP
Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

72 m2
₫ 30 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

80 m2
₫ 27 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

160 m2
₫ 80 triệu

11/21/2019

Cho thuê Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

351 m2
4
₫ 57 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

315 m2
₫ 85 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

72 m2
4
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

140 m2
3
4
₫ 29 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

72 m2
4
5
₫ 20 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

68 m2
₫ 40 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

64 m2
₫ 25 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

240 m2
Tây Bắc
₫ 23 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

80 m2
5
₫ 35 triệu

11/21/2019

Cho thuê Biệt thự  tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

184 m2
₫ 35 triệu

11/21/2019