Cho thuê nhà tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 888
TOP
CHO THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN NẰM NGAY MẶT TIỀN ĐƯỜNG PASTEUR QUẬN 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

474 m2
4
2
₫ 130 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

400 m2
₫ 60 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 23 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 29 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 22 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Tân Ðịnh

180 m2
₫ 240 tỷ

09/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

₫ 35 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình

₫ 28 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 42 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 59 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 25 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Ða Kao

₫ 78 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

₫ 99 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cầu Ông Lãnh

₫ 68 triệu

09/22/2020

Cho thuê nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

₫ 79 triệu

09/22/2020