Cho thuê Nhà tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

16 - 30 của 49
Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Thới Nhất

₫ 6.1 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

110 m2
3
2
₫ 4.5 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

48 m2
Đông Nam
1
1
₫ 3.2 triệu

07/01/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

₫ 90 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

₫ 40 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

₫ 35 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

540 m2
3
₫ 70 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

90 m2
4
3
₫ 6 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

24 m2
Đông Nam
₫ 1.6 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

₫ 4 triệu

06/29/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

480 m2
Đông Nam
4
5
₫ 22 triệu

06/28/2020

Cho thuê Nhà 1 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

40 m2
1
1
₫ 2.6 triệu

06/27/2020

Cho thuê Nhà  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

₫ 7 triệu

06/26/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Trung Mỹ Tây

₫ 7 triệu

06/26/2020

Cho thuê Nhà riêng  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp

196 m2
Đông Bắc
₫ 7 triệu

06/25/2020